Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Ivo Leinveber

Volba plných slipů a planých slibů

Zkoumejme, co je pod povrchem dění. Objevujme jinak těžko dostupné části duše. Vnímejme úplný souzvuk energií. Nalézejme celistvé bytí bez potlačování hlasů rozumu srdce. A pokud nevíme, kterou cestou se dát, zastavme se a naslouchejme, zkoumejme a objevujme, vnímejme a nalézejme, vyrovnejme a poznávejme sebe.

25.10.2013 v 18:09 | Karma článku: 13.75 | Přečteno: 401 | Diskuse

Ivo Leinveber

Moudrost laskavosti

Miluje-li člověk život, dovede ho chránit. Miluje-li člověk moudrost, může jí projevit. Miluje-li člověk harmonii, dokáže jí nastolit.

27.9.2013 v 14:06 | Karma článku: 13.21 | Přečteno: 618 | Diskuse

Ivo Leinveber

Temná strana světlé cesty II.

Láska bez podmínek je nejvyšší tvůrčí princip stvoření. Většina však potlačuje nenávist i hněv a promítá je na bližní. Jen pár jich přijímá celou přítomnost a stíny vlastní bytosti. Pravda bez domyslů je nejvyšší udržující zákon života. Většina však popírá své lži i chyby a promítá je na bližní. Jen několik jich poznalo Prozřetelnost a moudrost Jediného.

24.9.2013 v 9:08 | Karma článku: 12.86 | Přečteno: 419 | Diskuse

Ivo Leinveber

Temná strana světlé cesty I.

Tak jako v klidné hladině můžeš pozorovat svůj odraz, tak v tiché mysli můžeš slyšet hlas srdce. Nejtěžší a současně nejcennější práce v životě je ta, kterou uděláte na sobě. Dostat se na jakékoliv cestě od teorie k praxi vyžaduje vědomě jít krok za krokem a víc konat, než mluvit. Duchovní cesta přitom vyžaduje nejvíce činů a nejméně slov.

23.9.2013 v 10:21 | Karma článku: 13.71 | Přečteno: 585 | Diskuse

Ivo Leinveber

Lež, potlačení a projekce stínu

Kdo miluje sebe, ten miluje i Tebe. Kdo přijímá sebe, ten přijímá i Tebe. Kdo odpouští sobě, ten odpouští i Tobě. Kdo rovná se v sobě, ten rovná se i v Tobě.

22.9.2013 v 10:16 | Karma článku: 14.19 | Přečteno: 710 | Diskuse

Ivo Leinveber

Strach a chamtivost

Strach zotročuje duši. Odvaha ji osvobozuje. Jen blázen nezná strach a s úsměvem kráčí do propasti. Není žádná slabost přiznat si, že se něčeho bojíš. Slabostí je nemít odvahu připustit si svůj strach, a když přijde, nezkusit mu čelit tváří v tvář.

21.9.2013 v 9:14 | Karma článku: 17.63 | Přečteno: 744 | Diskuse

Ivo Leinveber

Osud

Každý jsme jedinečné svobodné ego. Jedinečný charakter nás poutá k osudu. Proto se svévole stává otrokem zvyku. Pod slupkou ega jsme všichni stejní. Stejný kořen nás poutá k Jednomu zákonu. Tak se sebevzdání stává svobodou Univerza.

20.9.2013 v 10:10 | Karma článku: 15.32 | Přečteno: 331 | Diskuse

Ivo Leinveber

Rozum a Srdce

Co popíráš, to Tě přemáhá. Co přijímáš, to přemáháš. Co potlačuješ, to Tě ovládá. Co poznáváš, to ovládáš. Pozoruj rozpor srdce a rozumu v sobě. Vyrovnej podle Pravdy jejich vidění. Vyvaž Láskou jejich cítění, abys je mohl sloučit v Jednotě a rozhodnout se správně.

19.9.2013 v 12:26 | Karma článku: 13.23 | Přečteno: 591 | Diskuse

Ivo Leinveber

Odmítání nebo přijetí?

Pokora růst provází. Pýcha pádu předchází. Štědrost bohatství vodí. Lakota chudobu plodí. Přejícnost štěstí zvěstuje. Závist neštěstí zmnožuje. Mírumilovnost lásku zvětší. Hněv nenávist nezmenší. Cudnost radost rozohní. Smilnost smutek rozvodní. Střídmost duši nabíjí. Nestřídmost tělo zabíjí. Činorodost cit léčí. Lenost vůli ničí.

18.9.2013 v 11:29 | Karma článku: 17.78 | Přečteno: 631 | Diskuse

Ivo Leinveber

O nepřijetí ega, potlačení emocí a vytěsnění stínu

Odpovídám za svůj život. Učím se spokojenosti. Vnímám radost. Přijímám své viny a chyby. Učím se odpuštění. Vnímám sílu. Uvědomuji si možnosti. Učím se zkušenosti. Vnímám moc. Otevírám své srdce. Učím se milovat. Vnímám lásku. Vyjadřuji své bytí. Učím se změně. Vnímám svobodu. Poznávám sebe. Učím se moudrosti. Vnímám pravdu. Prožívám božské já. Učím se jednotě. Vnímám Boha.

17.9.2013 v 10:44 | Karma článku: 24.10 | Přečteno: 1521 | Diskuse

Ivo Leinveber

Osobní démoni

Kdo mění Tebe, ten se bojí změnit sebe. Kdo mění sebe, ten mění svět i Tebe.

16.9.2013 v 14:56 | Karma článku: 9.07 | Přečteno: 485 | Diskuse

Ivo Leinveber

Jsi zámkem i klíčem...

Tělo je obrazem duše. Duše je odrazem ducha. A duch je zrcadlem Boha. Buďme duchem v duši a duší v těle teď a tady. To je smysl našeho života.

15.9.2013 v 12:17 | Karma článku: 9.29 | Přečteno: 279 | Diskuse

Ivo Leinveber

Utrpení

Trpíme-li strachem, zraňují nás vlastní myšlenky. Trpíme-li nenávistí, zraňují nás vlastní emoce. Trpíme-li bolestí, zraňují nás vlastní činy. Trpíme-li závislostí, utíkáme sami od sebe. Zažíváme-li odvahu, léčí nás vlastní myšlenky. Zažíváme-li lásku, léčí nás vlastní emoce. Zažíváme-li radost, léčí nás vlastní konání. Zažíváme-li svobodu, nacházíme sami sebe.

14.9.2013 v 14:51 | Karma článku: 11.59 | Přečteno: 371 | Diskuse

Ivo Leinveber

Až si projdeš bahnem...

Až si projdeš bahnem duše, přijmeš své chyby i nedostatky, poznáš svou vášeň, nenávist a zlost, pochopíš, že i Ty máš v sobě temnotu, a přestaneš popírat, potlačovat a bojovat. Tehdy se Tvá duše začne rychle uzdravovat, neboť poznáš své celé já a to, jaký opravdu jsi.

13.9.2013 v 14:40 | Karma článku: 10.23 | Přečteno: 501 | Diskuse

Ivo Leinveber

Žena a muž dnes

Žena a muž jsou spojeni jako luna a slunce a odděleni jako voda a oheň. Muž a žena jsou spojeni jako nebe a hora a odděleni jako vzduch a zem. Žena a muž jsou spojeni jako duše a duch a odděleni jako noc a den. Muž a žena spojeni slyší tichou hudbu srdce a těla tancují bok po boku životem.

13.9.2013 v 10:42 | Karma článku: 15.63 | Přečteno: 859 | Diskuse

Ivo Leinveber

Rodinná harmonie

Rodina zažívá ve věku moderním své dva nejextrémnější přístupy. Zdá se, že celá společnost soupeří ve vzájemné rivalitě dvou polarit, ať už budeme zkoumat jakékoliv pole lidské činnosti od náboženství až po vysokou politiku. Můžeme v tomto souboji rozpoznat principy, které vyjadřují aktivní a pasivní postoj, neboli jinými slovy princip činný a trpný. A tak se vztahy v rodině odvíjí od vzájemného skloubení ženského a mužského principu.

11.1.2012 v 14:06 | Karma článku: 9.02 | Přečteno: 604 | Diskuse

Ivo Leinveber

Celistvost přítomnosti

Většina lidí v sobě živí nějaký osobní rozpor, kdy je nějaká část já v přímém protikladu k jiné části osobnosti. Takové vnitřně opoziční napětí způsobuje nejdříve efekt houpačky, kdy člověk koexistuje ode zdi ke zdi v rámci tohoto vnitřního sporu. Pak, jestliže se člověk houpe dostatečně dlouho, může vzniknout vnitřní souboj, který zákonitě plýtvá energií, jež potom chybí jinde a v jiných oblastech života.

3.12.2011 v 14:34 | Karma článku: 7.74 | Přečteno: 472 | Diskuse

Ivo Leinveber

Znepokojivá Konspirace

„Konspirační teorie“ se v posledním desetiletí vyrojily jako houby po vydatném dešti a toto úrodné podhoubí stále plodí možná díky souběhu znepokojivých světových okolností. Vždyť kdo dnes už neví, nebo alespoň neslyšel o vážných trhlinách ve vyšetřování pádu budov WTC, ten, jako by prospal všechny uplynulé zimy hlubokým medvědím spánkem. Kdyby však zůstalo jen u trhlin, mohl by si obyčejný člověk říci, že je to pouze výplod choré fantasie někoho s levicovým smýšlením, ale ono se toho následně stalo mnohem více.

1.11.2011 v 17:32 | Karma článku: 16.47 | Přečteno: 1080 | Diskuse

Ivo Leinveber

Farmaceutická Pavučina

Protiklady se vyostřují a rozdíly mezi lidmi ve světě jsou čím dál vyhrocenější. Zatímco na jedné straně pomyslné houpačky světových sil můžeme vidět zubožené národy bojující o holý život, hladovějící děti a ženy, kteří si nemohou dovolit ani základní lékařskou péči, a jejich muži umírající ve válkách. Na straně druhé se nám zjevuje společnost žijící v nadbytku, jejíž děti trpí nejrůznějšími civilizačními chorobami, ženy jsou tu mnohdy emancipované a dávají spoustu peněz na zaručeně pravé kúry nehynoucího mládí a moderní muži jaksi ztrácejí své mužství – čímž dochází k přerozdělení rolí, prozatím se projevující velikým chaosem v rodinných a mezilidských vztazích celé západní společnosti.

29.9.2011 v 13:39 | Karma článku: 13.71 | Přečteno: 811 | Diskuse

Ivo Leinveber

Svatostánek Konzumu

Konzumní přístup k životu souvisí s moderní dobou a jejími výdobytky. Naše civilizace si zvykla na přehršle věcí, které ve skutečnosti nepotřebujeme. Jsme zahlcováni výrobky, jejichž jediným účelem je jednorázové uspokojení, anebo probuzení umělé spotřebitelské touhy. Koupit, spotřebovat a koupit znovu. Čím rychleji se tento proces opakuje, tím více si "byznysmeni" mnou ruce. Jakoby se lidé měli řídit heslem: Po nás potopa!

5.9.2011 v 13:04 | Karma článku: 12.03 | Přečteno: 1001 | Diskuse
Počet článků 50 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 695
Snažím se najít rovnováhu nejen v protikladech. V životě je pro mne stejně důležitá harmonie myšlenek, slov a činů. Každý z nás se zrodil na zemi, aby poznal sám sebe, a díky tomu dokončil cosi nedokončeného z minulosti. Pro mne je touto nedokončenou prací především komunikace. Od roku 1996 se věnuji astrologii, numerologii, tarotu a léčení a od roku 2010 se těmito obory zabývám profesionálně. Psaním se bavím od roku 1997 a ve svých "šuplících" mám pečlivě uloženy tři fantasy příběhy, spolu s řadou povídek, básní a několika okultními texty :-)


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.